wortelen
Home » De Awarduitreiking in woord...

De Awarduitreiking in woord en beeld

Enthousiasme, leergierigheid en respect voor alles en iedereen

Dat zijn de enige criteria die Christophe De Mey, zaakvoerder van Gomad, zoekt in nieuwe medewerkers. "Gomad?", vraag je je af?

Gomad kwam op 29 november als winnaar uit de bus van de allereerste Award Inclusieve Onderneming. Het jonge, snel groeiende bedrijf telt momenteel 15 medewerkers waarvan 13 erkende vluchtelingen. Ze snijden, wassen, bereiden en verpakken groenten die vervolgens hun weg naar de consument vinden via horecazaken en retailers zoals Bio Planet.

We komen hier later nog uitgebreid terug op de winnaar. Via het filmpje op de Gomad-website maak je alvast kennis.

De Award. Een groeiverhaal?

De bekendmaking van de winnaar door Martine Verhoeve, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, vormde het orgelpunt van een programma dat vakkundig aan elkaar werd gepraat door Guy Tegenbos, mentor van de Award Inclusieve Onderneming en voorzitter van de jury.

Na de verwelkoming door Bart Cambré, vice-decaan van Antwerp Managementschool en voorzitter van Sterpunt Inclusief Ondernemen, schetste Bert Boone, dagelijks bestuurder, het belang van de Award. Hij knoopte er ook meteen zijn verwachtingen aan vast. Wat we moeten onthouden?

  • De Werkplekarchitecten werkten in 2016-2017 samen met 1.418 bedrijven en organisaties in Vlaanderen en Brussel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitzicht te geven op een reguliere job. Deze ondernemingen ontvingen een Referentiebewijs dat hun inspanningen bevestigt en ze meteen koppelt aan vier van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's): Geen Armoede (SDG 1), Kwaliteitsonderwijs (SDG 4), Eerlijk Werk en Economische Groei (SDG 8) en Ongelijkheid Verminderen (SDG 10).
  • Het zijn deze 'inclusieve ondernemingen' die zich kandidaat konden stellen voor de Award. Dat deden er uiteindelijk zeventien.
  • Er is minstens één inclusieve onderneming actief in 195 van de 308 Vlaamse gemeenten of 63%.
  • Sterpunt Inclusief Ondeneming, de koepel boven de Werkplekarchitecten, zal de Award Inclusieve Onderneming om de twee jaar uitreiken met een volgende editie in 2020.
  • In 2020 hopen de Werkplekarchitecten 2.500 inclusieve ondernemingen aan de aftrap van de Awardcampagne te krijgen.

De genomineerden, de SDG's en de jury

Natuurlijk kwamen ook de genomineerden uitgebreid aan bod. Guy Tegenbos riep ze één voor één naar voor. Na een kort vraaggesprek ontvingen ze van Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen in Gent, een 'genomineerden-trofee', vervaardigd uit geperst bamboe.

Vervolgens vroeg Peter Wollaert, directeur van CIFAL-Flanders, zich tijdens zijn presentatie af hoe inclusief de SDG's wel zijn. Zijn gedreven 'vertaling' van de SDG's naar de sociale economie bewees dat die inclusiviteit er wel degelijk is. Meer nog, ze vormt niet meer of minder dan de basis van de SDG's. 'Leaving no one behind' is immers een 'Leitmotiv' van Agenda 2030. Zijn presentatie kan je onderaan deze pagina downloaden.

Tijd dan voor het verslag van de jury (zie onderaan deze pagina). Ziekte, oponthoud en onvoorziene omstandigheden zorgden ervoor dat van de vijf juryleden uiteindelijk enkel Guy Tegenbos en Kaat Peeters, directeur van de Sociale InnovatieFabriek, verslag konden uitbrengen. Echter niet zonder de spanning erin te houden. Tot uiteindelijk Martine Verhoeve de klassieke kaart uit de al even klassieke omslag haalde om de winnaar bekend te maken...

Het juryverslag kan je onderaan deze pagina downloaden.

Het Inclusieboek - See the able, not the label!

Ter gelegenheid van de Award Inclusieve Onderneming, publiceren de Werkplekarchitecten een Inclusieboek. Het bevat de verhalen van de zeven genomineerden, een stappenplan om te evolueren naar een inclusieve organisatie, de Award Inclusief Ondernemen 2018 in cijfers,...

Bart Cambré doet daarin ook een oproep. “Wij moeten streven naar een Leerstoel Inclusief Ondernemen”, meent hij. “Dat kan aan één of meerdere wetenschappelijke instellingen, waarbij onderzoek gecombineerd wordt met opleiding voor jong en oud, samenlevingsbreed tot specifiek voor managers. Het motto? See the able, not the label!”

Het Inclusieboek kan je eveneens onderaan deze pagina downloaden.

En de foto's?

Beleef hier de Awarduitreiking in beeld.