Home » Nieuws » De digitale versnelling van...

De digitale versnelling van VDAB

Een infomoment met VDAB is altijd opnieuw leerrijk. Deze nummer 1 van de Public Employment Services in Europa weet wat hij doet, wanneer hij strategische plannen ontvouwt. Je voelt meteen: hierover is er nagedacht. Een echte graadmeter voor de arbeidsmarktdienstverlening naar de toekomst toe. Voor de organisatiepartners met wie VDAB samenwerkt, is het van uitzonderlijk belang om deze strategieën te onderkennen en de eigen organisatie, haar doelen en sociale missie te actualiseren en te herpositioneren.

VDAB wil als netwerkregisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt en als excellente dienstverlener zijn klantengroep verbreden van 200.000 werkzoekenden naar 4 miljoen Vlamingen. Het lijkt even slikken, maar dat hoeft niet. De beroepsactieve burger wordt - zeker in de toekomst - zelf verantwoordelijk voor zijn loopbaanuitbouw. Hij kan dit echt niet langer in handen laten van zijn werkgever. Vandaag stelt nog 60% van de werknemers deze verwachtingen.

Werkgevers weten dat ze deze niet langer kunnen inlossen in het toekomstige arbeidsbestel. Transities tijdens een loopbaan worden regel in plaats van uitzondering. Die loopbaan wordt ook langer. Hedendaagse functies gaan in een snel evoluerende arbeidsmarkt zeker niet loopbaanlang mee. Dus bijstellen, bijscholen en bijsturen is een 'must' voor elke beroepsactieve burger.

Wanneer mensen hun loopbaan zelf in handen nemen, wordt het vanzelfsprekend dat ze zich hierbij professioneel laten omringen: loopbaanbegeleiding, opleiding, coaching, kennis van diverse arbeidsvormen,....Zelf aan het stuur van je loopbaan. Het is de toekomst, met dank aan een overheid die daarin wil blijven investeren. De weg ernaartoe heeft kansen (zelfontplooiing, zelfontwikkeling,...) en risico's. Heeft eenieder wel die vaardigheid of competentie in huis om zelf aan het stuur te staan?

VDAB heeft alvast vanuit bovenstaand kader een plan opgemaakt om zijn klanten die hun loopbaan in handen nemen, te bedienen. VDAB schakelt een digitale versnelling hoger. Van de klant wordt verwacht dat hij zich enkel nog online gaat inschrijven; dat hij zelf digitaal aan de slag gaat in zijn zoektocht naar werk. Hij krijgt tools in handen die vacatureprofielen kunnen matchen met zijn profiel en zijn zoekgedrag. Achter die zoektocht staat een dienstverlening paraat om bij te springen en om de digitale serviceverlening te versterken met persoonlijke support, indien nodig. Het klinkt beloftevol.

Voor de Werkplekarchitecten, die hun sociale missie (mensen met een afstand duurzaam inschakelen op de arbeidsmarkt) concretiseren en krachtig maken met face-to-face contacten, is het even kijken wat dit gaat betekenen voor de doelgroepen met wie zij onderweg zijn. Enkele reflecties gelijken bijna op dringende prioritaire acties:

  1. Deze groepen werkzoekenden en hun consulenten dienen vertrouwd te geraken met digitale tools, zodat ze ook voor hen van nut kunnen zijn bij de arbeidsinschakeling. Een tijdspad waarbij eerst de selfserviceburgers en dan pas de mensen met bijzondere ondersteuningsnoden aan de digitale versnellingsbak mogen komen, zou de kloof enkel maar vergroten.
  2. Tijdens de trajectbegeleidingen wordt het zaak voldoende digitale acties in te plannen, waardoor de routine ontstaat om ook deze digitale weg te gebruiken. Is het niet onmiddellijk zelfstandig haalbaar voor het actiedomein van de arbeidsmarktwerking, dan zal het alvast helpen in de zelfredzaamheid op andere levensdomeinen.
  3. Waar consulenten vandaag dreigen te verdrinken in een veelheid van administratieve formaliteiten (met keer op keer handgetekende registraties,...), stelt de vraag zich of de digitalisering ook hier lastenverlagend kan worden ingeschakeld. Want in essentie draait het met deze kwetsbare groepen om een professionele relatie opbouw die via de face-to- face rendeert naar een duurzame arbeidsinschakeling. En is het zonde om arbeidsconsulenten de helft van hun werktijd de administratieve rompslomp te laten registreren.

Maar het staat als een paal boven water: de versnelling hoger is opnieuw in aantocht.