Een hekel

foto Guy Tegenbos

Ik heb een absolute hekel aan verspilling.
Maar meest van al aan verspilling van talent.
Dat doen we nochtans op grote schaal: talenten verspillen.
Een massa mensen nemen we niet op in onze economie,
met als excuus dat ze de een of andere beperking hebben,
of een te grote afstand tot de arbeidsmarkt vertonen.
Dat is fout.
Iedereen heeft beperkingen en iedereen heeft talenten.
Het is zaak die laatste naar boven te spitten.
We moeten geen mensen uitstoten.
Inclusie moet de norm worden. Nu is exclusie nog de regel.
Exclusie is onrechtvaardig.
Niemand mag a priori uitgesloten worden.
Exclusie is ook dom. We komen nu al handen en hoofden te kort.
Grote groepen buiten spel zetten, maakt de problemen nog erger.
Dat is erg voor hen. Dat is ook erg voor alle anderen:
hun welvaart ligt lager dan hij zou kunnen zijn
met medewerking van de uitgestotenen.

Toch is enig optimisme gewettigd.
De Award Inclusieve Onderneming wil ondernemingen in de kijker zetten die anders handelen. Die niet discrimineren. Die zoeken waar talenten zitten en hoe die ontwikkeld kunnen worden.
En er zijn van die bedrijven. Parels van bedrijven.
De voorlopers. De voorhoede.
Ze verdienen onze aandacht en waardering.
En een nominatie. En een award.

Guy Tegenbos
Voorzitter van de Jury inclusieve onderneming.