Inclusieve ondernemingen worden ‘game changers’

Winnaar Award Inclusieve Onderneming 2018

Vorige week reikten de Werkplekarchitecten de Award Inclusieve Onderneming 2018 uit. Zeven genomineerde bedrijven kunnen de volgende maanden hun boodschap uitdragen. De Awardwinnaar Gomad, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Christophe De Mey, verwoordde het als geen ander:’ Voor ons is diversiteit geen streefdoel, maar een basisbegrip.”

Naar aanleiding van deze gelegenheid publiceerde het Sterpunt voor Inclusief Ondernemen zijn Inclusieboek 2018. De zeven genomineerde bedrijven worden erin voorgesteld. Tevens worden belangrijke begrippen als inclusief ondernemen, de processtappen ernaartoe en storytelling uit de doeken gedaan. “Want het gaat in de eerste plaats om de kracht van ons verhaal. Een verhaal waarmee we mikken op het verstand, zonder het hart te vergeten.” (Guido Everaert)

Zeven genomineerde bedrijven, uit de profit-, social profit- en de overheidssector, staan klaar om ‘game changers’ te worden voor het inclusieve werken en ondernemen. Peter Wollaert lichtte toe hoe deze bedrijven als ambassadeurs van inclusief ondenremen de Duurzaamheidsdoelstellingen 2030 van de Verenigde Naties concreet maken. Zij zijn echte ‘game changers’ die waardig werk propageren en daarmee hun steentje bijdragen tot de daling van het armoederisico, tot levenslang leren en tot de vermindering van ongelijkheid.

Met deze stap hebben de Werkplekarchitecten een start gemaakt om op een positieve manier te laten zien dat Vlaanderen bedrijven heeft die positief en oplossingsgericht werken aan inclusief werken en ondernemen. Het Sterpunt Inclusief Ondernemen gaat nu op zoek naar deze keer 2.000 bedrijven die het verdienen om zich te benoemen als een inclusieve onderneming onderweg.