Home » Nieuws » Praktisch geschoold en niet...

Praktisch geschoold en niet: laag opgeleid.

werkman

Nederlands innovatiestrateeg Marianne Zwagerman heeft een punt. Wanneer we mensen gaan indelen in laag en hoog opgeleid, denigreren we de 'laagopgeleiden'. 'Jij bent laag'. Met welk zelfbeeld zadelen we deze groepen op, terwijl we tegelijk over talenten willen praten? We moeten hiermee komaf maken.

Niet voor niets zijn veel hoogopgeleiden klunzen, wanneer het erop aankomt hun handen uit de mouwen te steken. Twee linkerhanden? Niet praktisch aangelegd. Op zich geen zorg. "Maar laat ons dan eerder spreken van praktisch geschoolden en theoretisch geschoolden", pleit Zwagerman.

Woorden zijn misschien niet het belangrijkste, maar ze geven wel een mindset weer. Laten we dus maar oefenen: praktisch en theoretisch geschoold. Ook VDAB zet hierin beduidende stappen. Langzaam maar zeker is de decategorisering ingezet. We spreken over dienstverleningen voor mensen met een bijzondere ondersteuningsnood. En wees nu eerlijk: we zijn toch voor werken op maat. Elk van ons heeft liefst een passend antwoord op zijn vraag of behoefte.

Nu nog komaf maken met 'ongeschoold'. Want voor deze groep van werkzoekenden is het alle hens aan dek vandaag. Zij verdienen leerwerkplekken waar ze praktijkervaring opdoen, om praktische geschoold door hun loopbaan te gaan. Dat ze dit nu enkel kunnen op de werkvloer is een te mager aanbod. Voor velen onder hen ook als stap te hoog gegrepen. Dus graag leerwerkplekmogelijkheden voor een beperkte groep. Want we hebben eenieder die kan werken nodig om een steentje bij te dragen.

Raar dat nu de arbeidskrapte op de arbeidsmarkt zo hoog is, deze werkervaringsmogelijkheden als werkoriëntering niet structureel een bredere plaats krijgen. Vooral in de daadwerkelijke ondersteuning rondom de werkervaringsplaats wordt niet geïnvesteerd en dat doet tekort aan de kwaliteit.

Dat in de media dan de discussie opnieuw wordt gecentreerd rond ‘gemeenschapsdienst’ als wederdienst voor de werkloosheidsuitkering is een nepdiscussie. Het gaat om durven te investeren (hier in mensen). Daarvoor zijn ondernemers nodig. Maar ook een beleid dat een kader schept en het echt meent voor deze groep.