Home » Nieuws » Op talent staat geen kleur,...

Op talent staat geen kleur, beperking of leeftijd

foto Fons Leroy

Onze arbeidsmarkt staat in brand. Het groeiend gebrek aan kandidaten voor de vele knelpuntvacatures vormt een rem op onze groei.

De spanning tussen vraag en aanbod neemt toe door de demografische verschuivingen: voor elke 100 mensen die binnenkort op pensioen gaan, staan er slechts 82 nieuwe krachten klaar.

We hebben dus ELK talent op de arbeidsmarkt nodig. We moeten onze vooroordelen opzij zetten en de voordelen van diversiteit op de werkvloer echt omarmen.

Daarom is het belangrijk dat we inclusieve ondernemingen stimuleren waar elk talent ongeacht leeftijd, beperking, kleur, afkomst,… een duurzame plaats krijgt in functie van zijn of haar competenties.

Laat ons – arbeidsbemiddelaars, recruiters, HR-verantwoordelijken, werkgevers – samen werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt. De mogelijkheden zijn legio: doelgroepkortingen, beroepsopleiding, werkplekleren, IBO, werkervaring, online leren, begeleiding-op-de-werkvloer, mentoring, coaching,… Er is dus geen excuus om niet in te zetten op de re-integratie van met name langdurig en andere kwetsbare werkzoekenden.

Willen we de brand op de arbeidsmarkt blussen, dan kunnen we niet langer meer discussiëren over de kleur of de druk van het water. Alle water is welkom!

Fons Leroy
Gedelegeerd Bestuurder
VDAB