Op weg naar inclusief ondernemen

omslag boek Op weg naar inclusief ondernemen

Tijdens het slotfeest 'Watch for talent' van 12 november jongstleden, presenteerde het sectorfonds Woodwize, samen met collega’s Ivoc en Cobot en projectpartner De Werkplekarchitecten, de resultaten van hun ESF-project aan hun geïnteresseerde bedrijven. En… er viel interessante informatie te rapen.

Een nieuw inspiratieboek - Op weg naar inclusief ondernemen - laat kennis maken met het inclusief ondernemen, zet tien praktijksleutels op de kaart en laat bedrijven zien die ermee aan de slag gaan. Stuk voor stuk pareltjes van praktijkwerk die collega-bedrijven zeker kunnen overtuigen.

Dat inclusief werken en ondernemen meer dan een modewoord is, illustreerde Lieve Heene van VDAB- intensieve dienstverlening: “85% van de werkzoekenden vandaag hoort tot een van de kansengroepen.” Bereidheid creëren op de werkvloer om met hen te werken. Zicht krijgen op ieders competenties. Hun onthaal (net zoals dat van elke medewerker) verzorgen. De inclusie in het bedrijf voelbaar maken in de actie met meters/peters, taallessen, combinatie van gepaste deelnamen... Het zijn allemaal stappen onderweg naar inclusief ondernemen.

Ikzelf zet graag vijf succesfactoren op een rij om inclusief werken en ondernemen te laten aanslaan:

  1. Creëer een werkomgeving waarin iedereen zich aanvaard voelt; waarin medewerkers kunnen functioneren en succesvol zijn.
  2. Wijs de ‘nieuwe anderen’ (arbeidsbeperking, allochtoon, oudere werkzoekende…) toe aan leidinggevenden die openstaan voor verandering en die een tolerante werkomgeving weten te creëren.
  3. Vorm een groep van change agents: sleutelfiguren die de stappen plannen, opvolgen, steunen en verantwoorden.
  4. Zeker in grotere organisaties ontwikkelt inclusie zich sneller in de ene afdeling dan in de andere. Waardeer daarom de successen op een zichtbare manier. Maak ze kenbaar.
  5. Het is van belang dat je overgaat naar een bedrijfscultuur die eerder de teamresultaten waardeert dan de individuele.

Zeg nu zelf. Dat moet toch lukken ?!

Bert Boone