bakker ondernemer
Home » Over de Award Inclusieve...

Over de Award Inclusieve Onderneming 2018

Alle talenten inzetten

Vlaanderen streeft naar een werkzaamheidsgraad van 76% in 2020. Dat doel ligt enkel binnen bereik als ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten kunnen inzetten.

Om daartoe in staat te zijn - en zo deels mee de huidige spanningen op de arbeidsmarkt te lenigen - hebben ze nood aan:

  • een intensieve en specifeke begeleiding die de Werkplekarchitecten hen kunnen bieden;
  • werkgevers die hun werkvloer voor dergelijke begeleiding openstellen.

Naar een inclusieve maatschappij

De Werkplekarchitecten, samen met Sterpunt Inclusief Ondernemen als koepelorganisatie, geloven in een inclusieve arbeidsmarkt waarin elke burger op beroepsactieve leeftijd een arbeidsplaats vindt die overeenkomt met zijn of haar talenten. Een inclusieve arbeidsmarkt ook waarin elke werkgever de werknemer vindt die hij nodig heeft.

Ambitieus? Ja. Onrealistisch? Neen... als we evolueren naar een inclusieve maatschappij.

Dat vraagt dat we afstappen van het 'exclusief denken'. Vaak met de beste bedoelingen zetten we mensen apart. Geven we ze iets apart. Terwijl inclusie vanzelfsprekend zou moeten zijn en exclusie enkel kan mits verantwoording en dus niet, zoals nu, de regel is.

Een inclusieve maatschappij vraagt ook inclusieve ondernemingen.

Met inclusieve ondernemingen

Dergelijke inclusieve ondernemingen - bedrijven waarbinnen elke medewerker telt en op zijn/haar eigen manier bijdraagt aan de kernopdracht van het bedrijf - bestaan wel degelijk.

De voorbije twee jaar ondersteunden eenentwintig Werkplekarchitecten meer dan 1.400 bedrijven in Vlaanderen en Brussel bij de arbeidsinschakeling van kansengroepen, met het oog op een Referentiebewijs Inclusieve Onderneming. Dat gebeurde onder andere via stageformules voor jongeren, werkplekleren en job- of taalcoaching.

Referentiebewijs Inclusieve Onderneming

Op 7 mei ontvingen deze inclusieve ondernemingen een ‘Referentiebewijs Inclusieve Onderneming’. Dat bewijst dat ze concreet bijgedragen hebben aan de arbeidsinschakeling van mensen met potentieel op de arbeidsmarkt - hoe divers ook - en zo ook rechtstreeks meewerken aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de VN.

En nu de Award

Op 29 november 2018 is het zover. Dan ontvangt voor de eerste keer een inclusieve onderneming de Award Inclusieve Onderneming 2018. Verkozen uit de genomineerden die de twee maanden voordien van uitgebreide visibiliteit zullen genoten hebben.

We zetten hun verdiensten graag in de kijker.

Maar we hopen net zo sterk dat hun inclusieve aanpak tot voorbeeld strekt voor collega-ondernemers en ons zo verder op weg helpt naar die inclusieve maatschappij.