Home » Sterpunt Inclusief Ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw vertegenwoordigt en ondersteunt de not-for-profit aanbieders van opleiding, coaching en werkplekleren aka de Werkplekarchitecten. Sterpunt (voorheen Steunpunt Lokale Netwerken) is actief sinds 1991, is door de Vlaamse overheid erkend als gesprekspartner namens de sector en neemt deel aan structureel beleidsoverleg ter behartiging van deze actiedomeinen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Samen met onze leden - de Werkplekarchitecten - activeren we werkzoekenden en werknemers tot duurzame tewerkstelling. Onze aandacht gaat in het bijzonder naar hen die nood hebben aan bijkomende ondersteuning.

Met een aanbod van loopbaan- en HR-ondersteuning op maat van werkzoekenden, werknemers en werkgevers leveren onze leden een belangrijke bijdrage aan de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Onze kernopdracht bestaat uit het ondersteunen van onze leden in hun aanbod en het stimuleren van overleg, samenwerking, deskundigheid en vernieuwing.