Home » De Werkplekarchitecten

De Werkplekarchitecten

De werkplekwat?

De Werkplekarchitecten zijn meer dan 50 niet-winstgedreven organisaties die, verspreid over heel Vlaanderen, mensen coachen, opleiden en begeleiden op de werkplek.

Vaak gaat het om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden, jongeren, mensen in armoede of met een beperking, 50-plussers, langdurig werklozen, allochtonen,... de Werkplekarchitecten zetten via hun ervaren mensen praktische en beproefde instrumenten in om deze groep naar die passende job te begeleiden. 

Ze weten dat dat perfect mogelijk is. In elke fase van een loopbaan.

Werkplekarchitecten: ook, en misschien vooral, voor werkgevers

De Werkplekarchitecten bieden antwoorden op de uitdagingen die werkgevers op zich zien afkomen in een krappe arbeidsmarkt. 

Nieuwe werknemers moeten 'ingewerkt' worden. Toekomstige werknemers moeten hét leren. “Op de werkplek”, zegt het nieuwe beleid. Hoeveel werknemers zijn hierop voorbereid? 

De Werkplekarchitecten werken ook taalachterstanden weg, versterken competenties, werken aan de werkattitude, brengen algemene en vakkennis aan en onderbouwen die met algemene en sociale vaardigheden. In het belang van de werknemers kijken ze ook loopbaanbreed en loopbaanlang. Niemand doet immers nog 40 jaar lang dezelfde job.

Lokaal en op maat

De Werkplekarchitecten zijn thuis in heel Vlaanderen. Zij kennen de lokale noden en gebruiken. Ze vinden het belangrijke factoren in de begeleiding die ze opzetten.

Die begeleiding is integraal en op maat. Het kan daarbij gaan om één werknemer of werkzoekende. Het kan gaan om een volledig nieuw in te zetten team op de werkvloer.

De Werkplekarchitecten weten al 25 jaar hoe dat moet.

Partners voor de overheid

De Werkplekarchitecten zijn een gevalideerde partner van de overheid. Ze organiseren hun aanbod samen met en complementair aan de VDAB en andere arbeidsmarktactoren. Deze samenwerking met overheden, sociale partners en bedrijven is cruciaal om hun taak binnen het arbeidsmarktbeleid optimaal in te vullen. Zo zijn zij een nuttige schakel naar en in het werk.

Bezoek de website van de Werkplekarchitecten.